ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

digitalizacija1

Током боравка у Хиландару, заинтересовао сам се шта имају дигитализовано. Сазнао сам да је монах Јосиф дигитално снимио све рукописне књиге али у лошој резолуцији (није имао бољу камеру) и да је то одприлике све. Нису имали никакав план и програм дигитализације.
По повратку у Београд прво сам урадио Идејни пројекат „Хиландарска дигитална библиотека и ризница” Пројекат је усвојен на Сабору манастира са циљем да се богато наслеђе Светог манастира Хиландара, које представља духовно и културно добро највишег реда, уписано у листу Светске баштине, забележи и сачува у дигиталном облику са следећим циљевима:
а)    Трајно очување;
б)    Широка доступност за научну обраду српске културе и историје;
в)    Универзални приступ, путем Интернета, свима заинтересованима, за све слике у ниској резолуцији;
г)    Ограничен приступ сликама високе резолуције намењене публиковању;
д)    Израда старословенског писма;
ђ)    Израда електронског речника;
е)    Промоција, презентација и заштита српске историје и културе;

После усвајања Идејног пројекта приступили смо набавци опреме а касније, како су радови на снимању напредовали, изради база података. Због обима посла сам затворио моју фирму Студио Б&З и запослио се у Задужбини Светог манастира Хиландара.

digitalizacija2долазак: Зоран и фотограф Неша

digitalizacija3Неша у Галерији

digitalizacija4Припрема за калибрацију

digitalizacija5Калибрација

digitalizacija6Горан у студију

digitalizacija7Израда ICC профила

digitalizacija8Предах у подруму

ОПРЕМА
1.    Набављена је најсавременија дигитална фотографска опрема марке Canon EOS-1Ds Mark II од 16.7 мегапиксела са припадајућом опремом која ће се користити за снимање рукописних књига, икона, фресака и сакралних предмета. Септембра 2005. за 14,000 $
2.    Набављен је скенер Widetek A2 формата (40 x 60 cm) са одговарајућим програмима за скенирање повеља и огромне манастирске архиве. Новембра 2005. за 15,000 EUR

Бесплатна компјутерска подршка М. Поповић из фирме Мацола, калибрација и израда профила за сву опрему Г. Јовановић из фирме Colorsys

АРХИВА
Скенирано је преко 100.000 докумената из архиве али није започета графичка обрада. Према плану скенирање целог архива би требало завршити крајем следеће године.

 Архива српска 1702–1930:   55.581    скенова
 Архива грчка 1615–1930:    20.097    скенова
 Архива турска 1464–1911:    4.196    скенова
 Архива несређена:    7.274    скенова
 Архива монаха и келиjа:    10.400    скенова


Остало је да се уради:
Стручна обрада архивског материјала са формирањем базе података.

Остало је да се уради:

ТУРСКИ ДОКУМЕНТИ
База података турских фермана и других докумената. Имамо око 4.000 необрађених скенова из Архиве. Ванчо Бошков је у Хиландарском Зборнику 8 објавио регесте за период 1512–1601. За остале документе по негде имамо грчке преводе (били у судском поступку)

ТЕКСТИЛ
Према мишљењу познавалаца стање текстила је КРИТИЧНО. Под хитно је потребно извршити конзервацију а после и снимање.

ФРЕСКЕ
Пре неколико година је Завод за заштиту споменика културе Србије извршио снимање фресака али копије снимака није предао Хиландару. Тако не знамо ништа о томе. Треба настојати да се копије снимака доставе Хиландару.