Ново старословенско писмо MonahOCS, New Old Churc Slavonic font MonahOCS

 

Од појаве прве верзије Монаха5, 2005, десиле су се велике промене у регистрацији старословенског писма у Уникоду, више од 50. Овај фонт MonahOCS је у складу са Уникодом 9. Фонт покрива стандардну ћириличну кодну страну (савремена ћирилица) и прилагођену ОЦС кодну страну. Ужељи да у фонту постоје и савремена и стара ћирилица морали смо да неке старословенске карактере пребацимо у подручје Уникода за приватну употребу (PUA).
Фонт садржи пун сет надметнутих слова за мала и велика слова, писаних између слова или изнад слова, са и без титле. Такође садржи дијакритичке знаке и титле, интерпункцијске ѕнакове и симболе, бројеве за мала и велика слова. За разлику од Монаха5 фонт не садржи композитне карактере и лигатуре.
MonahOCS је погодан за рашчитане текстове јер садржи велики број карактера, надметнутих слова, надредних знакова бројева и симбола.

 


 

Since the appearance of the first version Monah5 in 2005 there have been many changes in the Unicode registration of Old Church Slavonic (OCS), comprising more than 50 units. This font MonahOCS is made according to version 9 of Unicode. Font covers standard Cyrillic and custom OCS code page. In order to have contemporary and old Cyrillic in one font we have put some OCS letters in PUA (Private Use Area).
The font comprises a full set of superscript letters for lower and upper case characters, to be written between the characters or above, with or without titlo; furthermore, diacritical marks and titlos, punctuation marks and symbols, numbers for lower and upper case characters. Unlike Monah 5 it does not have composite characters and ligatures.
MonahOCS provides a convenient means for the transcription of texts (without abbreviations).